Placówki Celestyna Freinet’a w Szwajcarii

  • 7 czerwca 2016
Blog Images

Stowarzyszenie im. C. Freineta doskonali prowadzenie placówek oświatowych w Polsce. W ramach tego doskonalenia nauczyciele poznali doświadczenia koleżanek i kolegów w Szwajcarii. Były to przedszkola i szkoły. Medoty podobne, baza nieco bardziej wzbogacona. Wymiana spostrzeżeń i myśli dobrze posłużą polskim i szwajcarkim dzieciom.

Kontakt z nami

Czytaj również

Blog Images 7 czerwca 2016
Placówki Celestyna Freinet’a w Szwajcarii

Stowarzyszenie im. C. Freineta doskonali prowadzenie placówek oświatowych w Polsce. W ramach tego doskonalenia nauczyciele poznali doświadczenia koleżanek i kolegów...

Blog Images 13 października 2016
Centra informacyjne i multimedialne w Anglii

British Library, Wandsworth Town Library, Beaney Library, UCL Main Library - biblioteki z pracą których zapoznali się w Anglii polscy...

Norwegia edukacja 21 stycznia 2024
„Zdrowie w edukacji norweskiej na przykładzie Oslo”

Wykłady dotyczące systemu szkolnictwa w Norwegii Wizytacja szkół różnego typu, prezentacja odwiedzanych placówek. Wymiana poglądów i doświadczeń z dyrektorami odwiedzanych placówek, spotkania...