Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 (Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 46 poz.430), każdy nauczyciel może ubiegać się o dofinansowanie różnych form doskonalenia zawodowego. Jedną z takich form są zagraniczne wyjazdy edukacyjne organizowane przez Unię Europejskich Federalistów. Mowa o nich w §.3 p.3 i 4 Rozporządzenia. Dofinansowanie możliwe jest dzięki odpisowi 1% od wszystkich pensji nauczycielskich w obszarze danego organu prowadzącego.

Organ prowadzący opracowują regulamin podziału tych pieniędzy i procedurę występowania po nie. Najczęściej stosuje się zasadę, że nauczyciele zgłaszają na opracowanych przez organ formularzach wniosek o dofinansowanie swojego określonego dokształtu. Wnioski takie należy składać w październiku na następny rok kalendarzowy.

Dyrektorzy zbiorcze zamówienie składają do organu prowadzącego do 30 listopada. Często stosowaną zasadą jest przyznawanie ok. 60% kosztu programu doskonalenia dla nauczyciela lub dyrektora. Placówka w swoim budżecie również może przewidzieć paragraf dotyczący programów zagranicznych. Wtedy z tych pieniędzy może dodatkowo dofinansować udział nauczyciela lub dyrektora w zagranicznych programie dokształcającym. W ten sposób mogą powstać trzy źródła finansowanie zagranicznego wyjazdu edukacyjnego: fundusz na doskonalenie zawodowe, budżet szkoły oraz odpłatność nauczyciela.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Szanowni Uczestnicy Edukacyjnych Wyjazdów z UEF.

Informujemy Państwa o możliwości skorzystania z dofinansowania na organizowane przez nas szkolenia. Dofinansowanie pochodzi z Krajowego Funduszu Szkoleniowego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy, który rozpoczął przyjmowanie wniosków na rok 2016.

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły mogą skorzystać z tego dofinansowania.

Należy ze strony Powiatowego Urzędu Pracy właściwego dla miejsca siedziby szkoły, pobrać druk wniosku, wypełnić go i złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy. Wniosek może złożyć szkoła na wszystkie zaplanowane w tym roku szkolenia (dotyczy to wszystkich nauczycieli planujących udział w szkoleniach, nie tylko naszych). Jeden wniosek na wszystkie szkolenia dla jednego lub wielu nauczycieli.

Chętnie pomożemy w wypełnieniu wniosku.

Urząd Pracy ma 30 dni na rozpatrzenie złożonego wniosku.