Nazwa wyjazdu

Dane podstawowe

Adres zamieszkania

Zamówienie zbiorcze

Pola do wypełniemoa w przypadku zamówień zbiorczych

W przypadku zamówienia zbiorczego prosimy o przesłanie (pocztą e-mail lub faxem) danych uczestników: nazwisko, imię, adres zameldowania, telefon kontaktowy, PESEL - dane potrzebne do ubezpieczenia.

Uwaga! Przed wysłaniem formularza prosimy przeczytać poniższe uwagi:

Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego i potwierdzeniu przez kierownika programu przyjęcia zgłoszenia, prosimy wpłacić pieniądze na poczcie, lub w banku podając na blankiecie MIEJSCOWOŚĆ I TERMIN WYBRANEGO PROGRAMU

Numer konta:
PKO Bank Polski S.A.
19 1440 1231 0000 0000 1678 5431

Nazwa i adres odbiorcy wpłaty:
UEF Polska
ul. Zielona 25 m. 11
90-602 Łódź